• ท่าเรือปากบารา
 • สนามบินหาดใหญ่
 • เกาะหลีเป๊ะ
 • เมืองหาดใหญ่

  ราคาผู้ใหญ่: อายุ 10 ปีขึ้นไป
  ราคาเด็ก: อายุ 4-9 ปี
  ราคาทารก: อายุ 0-3 ปี  ทารกจะต้องนั่งบนตักของผู้ใหญ่ ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ที่นั่ง จะมีการคิดค่าโดยสารสำหรับเด็ก

  น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต:
  อนุญาตให้มีกระเป๋าเดินทางขนาดสูงสุด 50 ซม. x 70 ซม. หนึ่งใบ และกระเป๋าถือหนึ่งใบต่อคน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขนส่งกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับกระเป๋าเพิ่มเติมหรือกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกิน ติดต่อเราล่วงหน้าหากเดินทางพร้อมกระเป๋าหรืออุปกรณ์หนักจำนวนมาก

  ภาษีและค่าธรรมเนียม:
  ภาษีการใช้ท่าเรือและค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติไม่รวมอยู่ในราคาตั๋วเรือ โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทางเข้าท่าเรือ