ท่าเรือปากบารา – เมืองหาดใหญ่

ท่าเรือปากบารา – เมืองหาดใหญ่( CVR003 )

Route Type:รถตู้
Passenger Capacity :30
Boarding Point
  • ท่าเรือปากบารา
Dropping Point
  • เมืองหาดใหญ่

  • ท่าเรือปากบารา

    Title

    Go to Top