เมืองหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา

เมืองหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา( CV0021 )

Route Type:รถตู้
Passenger Capacity :30
Boarding Point
  • เมืองหาดใหญ่
Dropping Point
  • ท่าเรือปากบารา

  • เมืองหาดใหญ่

    Title

    Go to Top